Sözlükte "bütünce" ne demek?

1. Bir dil olayını incelemek amacıyla araştırmacının derlediği sözlü ya da yazılı örnekler bütünü.